Portfolio

Werkzeuge


Kunde: Wyszukiwarka kursów dla MCDN
Technologie: PHP, HTML, CSS, MySQL
Online: http://mcdn.xeko.pl/

Wyszukiwarka kursów prowadzona pod patronatem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.